Loading
 Tel: +381 60 0 333 450   24/7 Podrška korisnicima
In Pravilnici by Super User

Prikupljanje ličnih podataka:

 • NRG HOST prikuplja lične podatke korisnika koji su neophodni za poslovanje NRG HOSTA-a, informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
 • Prilikom naručivanja Korisnik je u obavezi da obezbedi ispravne informacije (ime, prezime, adresu, grad, poštanski broj, državu, email i telefon, fiksni ili mobilni). Mi ove informacije koristimo isključivo da bismo kontaktirali korisnika u vezi narudžbine, radi registracije domena i radi izrade računa za usluge. Na email se takođe šalju predračuni prilikom narudžbine svake usluge i prilikom obnove istih, obaveštenja o radovima na serverima, podsetnici o plaćanju predračuna kao i bilo kakvih drugih obaveštanja za koja smatramo da su bitna za Korisnika.
 • U skladu sa pravilnicima o registraciji svih Internet domena, obavezni podaci za registraciju domena su Ime, Prezime, Adresa, Grad, Poštanski broj, Država, Email i Broj telefona. Za registraciju .rs domena ukoliko je vlasnik domena fizičko lice obavezan je i matični broj fizičkog lica a ukoliko je reč o pravnom licu, obavezan je matični broj pravnog lica. NRG HOST je u obavezi da ove podatke dostavi registru prilikom registracije domena i ne može biti odgovoran za obradu podataka korisnika u samom registru domena jer tamo nema nikakvu nadležnost. NRG HOST sve domene registruje na ime korisnika – naručioca usluge registracije domena. NRG HOST nije odgovoran za neispravno dostavljene lične podatke pri naručivanju registracije domena i u registar unosi informacije unete pri narudžbini domena.
 • Prilikom registracije domena, a u zavisnosti od odabranog tipa domena i u skladu sa pravilima nadležnog registra, određeni podaci o vlasniku domena biće javno dostupni u whois bazi podataka. Ukoliko želi, Korisnik može zakupiti uslugu sakrivanja ovih podataka o vlasniku prilikom naručivanja domena ili naknadno slanjem zahteva putem korisničkog centra.
 • Molimo Vas da Vašu email adresu navedete ispravno i da ako dođe do eventualne promene, promenite svoju email adresu navedenu u korisničkom centru tako što ćete se ulogovati u korisnički centar i izmeniti ovaj podatak u podešavanjima svog naloga. Vrlo je bitno da email adresa bude ispravno navedena jer se za neke TLD domene na istu šalje email sa linkom za verifikaciju email adrese na koji je potrebno kliknuti kako bi ste potvrdili registraciju domena. Izbegavanje verifikacije domena dovodi do deaktivacije istog.
 • Korisnik treba da prilikom promene broja telefona isti promeni i u korisničkom centru, kako bismo mogli da ga kontaktiramo ukoliko bude potrebe za time.
 • Korisnik je sam odgovoran za ispravnost navedenih podataka, NRG HOST nema nikakav način kako bi mogao da proveri ispravnost navedenih podataka.
 • NRG HOST ima pravo da u slučaju potrebe od Korisnika zatraži identifikacioni dokument radi potvrde identiteta.

Čuvanje podataka:

 • NRG HOST garantuje da podaci Korisnika neće biti dostupni trećim licima. Ukoliko dođe do neke zloupotrebe od strane korisnika, NRG HOST je dužan da po zakonu, na zahtev nadležnog organa, uz pismeni nalog, dostavi tražene podatke o Korisniku.
 • Korisnik u svakom trenutku može izvršiti izmenu svojih podataka putem korisničkog centra, napominjemo da se svaka promena beleži i da se i stari podaci čuvaju radi sigurnosti.
 • NRG HOST koristi SSL (Secure Socket Layer) enkripciju podataka kako bi obezbedio sigurnost informacija o korisnicima koje imamo.